Društvo Voda


Predstavitev Drušva VodaLitoželezna pipa

Skupina posameznikov se je združila z namenom, da skupinsko izrazijo svoje zamisli v javnem prostoru.

Prva skupna nit združenja, sestavljenega iz posameznikov različnih generacij, je bila ohranitev najstarejšega vodnjaka na Bloški planoti. Vodnjak Zgornja štirna je bil zgrajen leta 1863.

Različni dogodki ob Zgornji štirni so povzročili, da je vodnjak v letu 2008 začel postopoma izgubljati življenske moči. Prvič v svoji dolgoletni zgodovini. Nenavadna tišina ob vodnjaku v središču Nove vasi je združila odločne posameznike v skupino z imenom Društvo Voda.

Z izoblikovano željo in predanostjo so člani društva Zgornji štirni povrnili sposobnost oddajanja zvoka žuborenja tekoče vode ter vodnjaku omogočili pogoje za izvajanje osnovnih dejavnosti tudi v prihodnje.

Cilji Društva Voda:

  • Ohranjanje materialne in nematerialne kulturne dediščine, ki nastopa v naravnem vodnem krogu.
  • Izobraževanje o vlogi družbe v vodnem krogu.

Vodnjak Zgornja štirna lahko podrobneje spoznate na naslednji povezavi: